Творчеството е най-ефективният ...

Външни препратки


Национален пресклуб - БТА - заключителна пресконференция за представяне на резултати от проект "Да отгледаш ксенофоб - застъпническа кампания за толерантно образование"
Дойче Веле Мамо, виж го тоя негър!  - Татяна Ваксберг
Гражданска инициатива „Забраненият Референдум" - Партньори;
Аларма - БНР - Застъпническата кампания за толерантно образование и проект „Да отгледаш ксенофоб";
в. Сега, В българските читанки няма хора с увреждания - Мария Койчева;
EVS – A Bridge to Employability?!
Shape Your Future - an Erasmus+ International Youth Exchange focused on creativity and unemployment realized in Sofia. Trainers Pool: D-r Nora Goleshevska (BG), Paola Pizzo (IT) and Yuriy Vulkovsky (BG)
сп. Реторика и комуникации - Intercultural learning throughout volunteering in the field of art - Катя Оуенс
Онлайн в. Струма, Общество, Студенти от ЮЗУ "Н. Рилски" участваха в престижен форум в Одрин
Международна мрежа за интеркултурен диалог в зоната на Средиземноморието - фондация Ана Линд
Проект "Студентски практики" - МОН - Организации;
Най-добрите ни моменти в Youtube

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info