Творчеството е най-ефективният ...

Европейски корпус за солидарност през погледа на Божидар Колов

Отблизо: Международният проект EUROMIJA на Ромския национален съвет в Загреб

Проектът, в който участвах в рамките на Европейския корпус за солидарност в Загреб беше един от най-обогатяващите и ценни преживявания, които някога съм имал. Времето, прекарано в Ромския национален съвет на Хърватия ми помогна да разширя перспективите си, да приложа вече развити компетенции и да задълбоча знанията си за правата на човека и малцинствата, историята на борбата за равенство и ежедневните предизвикателства, произтичащи от нетърпимостта и дискриминацията.

В продължение на десет месеца бях част от проекта EUROMIJA, чийто фокус беше върху повишаването на осведомеността в обществото от една страна и подпомагане на овластяването на ромската общност от друга. Освен десетките статии, които написах по наболели проблеми на ромската общност, успях и да проведа немалко интервютата 'на терен', с ръководители на публични институции и лидери на гражданското общество. Участвах и в подготовката на различни семинари свързани с правата на човека в училища и различни центрове за неформално образование в Хърватия. Наред с това, нашият екип от доброволци организира различни публични акции, целящи да повишат осведомеността в обществото както по отношение на дискриминацията срещу ромите, така и относно ромската култура и обичаи.

Имах възможността да участвам в редица международни конференции, медийни форуми, както и в различни обучения от името на Ромския национален съвет. Тези събития разшириха мрежата ми от професионални контакти и ми помогнаха да разбера по-добре многоизмерния характер на борбата за равенство и приобщаване.

Ромският национален съвет подпомогна и обучението ми на хърватски език и с помощта на опитни учители научих немалко. Езикът обаче не беше единственото нещо, което научих за Хърватия и региона. Екипът на Съвета осигури блестящ ежедневен „курс" по хърватска култура, история, география и гастрономия. Нещо повече, международният младежки екип към организацията допринася за изключително обогатяващото доброволческо преживяване, което на практика събира света в един офис.

Проектът EUROMIJA обаче не беше за нас, доброволците (въпреки че спечелихме доста от него!). Солидарността, приносът към подобряването на съвместния ни живот беше водещата идея на проекта. Малкото, което бихме могли да направим, повдигайки трудни теми като нормализираната несправедливост, тежкото икономическо неравенство, институционалния расизъм и насилие, както и историята на геноцида срещу ромите, всъщност никак не е пренебрежимо. За да променим света първо трябва да започнем да си представяме, че той може да бъде различен. И първата стъпка е да започнем да говорим за това, което го прави отчаяно нуждаещ се от промяна днес.

Бодидар Колов
Доброволец в рамките на международен проект EUROMIJA 
Европейски корпус за солидарност 2019-2020 г.

приемаща организация: Ромския национален съвет, Загреб, Хърватия

подкрепяща организация: Институт за креативни граждански стратегии, Русе, България

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info