Творчеството е най-ефективният ...

Нашият ЕКИП

В дейностите на  Институт за креативни граждански стратегии - ICCS се включват преподаватели, докторанти, магистри и бакалаври в сферата на хуманитарните науки, от различни български университети. От създаването си през 2010г екипът ни насърчава и осъществява участията на български младежи в международни образователни мобилности: Европейска доброволческа служба, международни младежки обмени, семинари и обучения за младежки работници и др.

Стремим се към активно включване на студентските общности, с които работим в студентски конференции и семинари, международни младежки обучения, доброволчески дейности, младежки инициативи и обмени, които развиват личностните и професионалните им качества, както и тяхното чувство за  Европейско гражданство и идентичност, основани на общи ценности.

Подготвяме младежите, с които работи да управляват образователните и професионални преходи в своето развитие като подпомагаме студенти и гимназисти в горния курс да балансират между образование, доброволен труд и други житейски роли. Популяризираме и консултираме младежи при избора на програми за неформално образование и обучение в ЕС; Насочваме ги към стажантски програми или адекватни възможности за трудова заетост; Помагаме на младите хора да напишат своите автобиографии, да формулират мотивацията си, да оформят своето портфолио, както и да се подготвят за интервю.

д-р Нора Голешевска                                               д-р Кръстина Тодорова
Генерален мениджър                                               координатор 
Координатор международна дейност                     HR и кариерно консултиране
             

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info