Творчеството е най-ефективният ...

European Solidariry Corps/Европейски корпус за солидарност

Европейският корпус за солидарност е инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в своята страна или в чужбина, като принасят полза за общностите и хората в Европа.  В проектите на Европейския корпус за солидарност могат да участват лица на възраст от 18 до 30 години. Продължителността на проектите, подкрепяни от Европейския корпус за солидарност, е от 2 до 12 месеца. Обикновено те ще се провеждат в страните от Европейския съюз.

Идеята за създаване на Корпуса беше обявена в реч за състоянието на Съюза през септември 2016 г., а Корпусът беше официално създаден през декември 2016 г. След приключването на лесна процедура за регистрация на линка на програмата , участниците могат да бъдат поканени да се присъединят към широк кръг от проекти.

Проектите на Европейския корпус за солидарност ще са в множество области, но всички те следва да са съобразени с неговата мисията и принципи: да се изгради едно по-приобщаващо общество, да подкрепя хората в затруднено положение и търси отговор на предизвикателствата пред обществото. Корпусът предлага на алтруистично ориентираните младите хора, да се учат и да се развиват, да придобият вдъхновяващ и изпълнен с отговорност опит.

За извършваната от тях работа, доброволците по проекти на Европейски корпус за солидарност получават подкрепа за пътуване до и от мястото на проекта, настаняване, храна, медицинска застраховка и малка сума за покриване на ежедневни разходи, под формата на джобни.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info