Творчеството е най-ефективният ...

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

                ALBERT & FRIENDS INSTANT CIRCUS (Лондон, Великобритания

– изпращаща организация по дългосрочен проект по Европейска доброволческа служба "Art Reporters Without Borders" , 10.2014-09.2015г, София, България

               BOND of UNION  (Палермо, Сицилия, Италия

- международен семинар за младежки работници "Shape your Future", Февруари 2015, Палермо, Италия

- международен младежки обмен "Shape your Future", Април, 2015, София България

- международен младежки обмен "Discover Your Enviroment" 2, 10-22 Септември 2013, Колесано, Сицилия, Италия 

- международен тренинг за младежки работници "Educate to Sustainability", август 2012, Колесано, Сицилия, Италия 

              Organizatia PENTRU EDUCA?IA NOU? (OPEN) (Тимишуара, Румъния

- международен младежки обмен "Turn Creativity into Business", юни, 2015, Тимишуара, Румъния

               PENDIK MUNICIPALITY (Пендик, Истанбул, Турция

- международен тренинг за младежки работници "Economic Literacy for Youth", април 2014, Пендик, Истанбул, Турция

              SER JOVEN  (Кантабрия, Испания

- изпращаща организация по дългосрочен проект по Европейска доброволческа служба "ART Reporters Without Borders" , 10.2014 - 09.2015г, София, България

             SOLIDARITY TRACKS  (Лефкас, Гърция

- международен тренинг за младежки работници  "FREE PaSS For rediscovering, empowering & enhance the path to soft skills", ноември 2014 и

- международен тренинг за младежки работници "Empowering Youth Throuth EVS" 11-21 декември 2014

             TALLER D'ART, CULTURA I CREACI? TACC BCN (Барселона, Испания)  

- международен младежки обмен "Sahrawis in Barcelona: Unlocking the Stories of a Forgotten People", юни, 2015, Барселона, Испания

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info